ÁFA bevallás szerkesztő Excel bővítmény

Beérkező számlák

2020 második félévétől kezdődően az ÁFA bevallás M-02 jelű lapjain nem csak a nagy összegű, hanem az összes beérkező számla sorszámát, dátumát, adóalapját, és áfa tartalmát tételesen, ezres kerekítéssel kell beírni, partnerenként külön lapokon összesítve. A többségnek ez eddig mindössze pár percet jelentett időszakonként, mostantól azonban a belföldi összesítő jelentés kitöltése sokaknak óriási teherré válhat.

Fordított adózás

Tételes bejelentési kötelezettség áll fenn 2012. júliusa óta kilencféle mezőgazdasági termék értékesítése és beszerzése esetében, melyet 2015-től kibővítettek további tizenhárom, fémmegmunkálással kapcsolatos termékkel. A nyilatkozaton a kötelezően kitöltendő adatok a vevő (07), illetve az eladó (08) adószáma, teljesítés napja, terméknév, VTSZ, mennyiség kilogramban, érték ezer forintban.

Összefoglaló

Az ide beírt számot rövid időn belül, nap közben fogom felhívni a (06) 62 469655 számról
megadásával ingyenes Ingyenes segítséget kérhet. Erre a gombra csak a telefonszám beírását követően kattinthat.
Az itt ajánlott 2165M-fordAFA.xla VBA szoftverrel a 65. számú ÁNYK nyomtatványok 07, 08, M-02, és M-02-K lapjai egybefüggően, módosítható, kinyomtatható Excel táblázatba tölthetők, és ezek a speciális Excel táblázatok adóbevallásként vissza is írhatók. A szoftver a NAV online beérkező és kimenő számlák automatikus átvételével, továbbá a különféle könyvelő programokból bemásolt listákból készíti el az áfa bevallás mellékleteit. Az itteni, ingyen letölthető demo táblázatból működése megismerhető. A demo táblázatba írt adatok a licenszelt verzióval is használhatók lesznek.
🔑  Szoftver letöltésre váltás
Adja meg adatait az alábbi űrlapon. A bővítmény megrendelő gombra kattintás után egy email fogja tartalmazni a fizetési határidőt és a licencdíj fizetésének módjára vonatkozó információt. A határidőn túli nem fizetés a megrendelést érvényteleníti. A 2165M változat egy személyes vállalkozásoknak és magánszemélyeknek 15 ezer forint, egyébként 25 ezer forint. Előző évi változat önmagában ugyanennyi, együtt rendeléskor 5 ezer forint. Díjfizetés után rövid időn belül meg fogja kapni a letöltéshez szükséges jelszót.
Email cím:  
Azonosító:  
Az Ön neve:  
Postai cím:  
Telefonszám:
Regisztráció:

Verziószám

2020. október elején több apró módosítás mellett be lett vezetve az ÁNYK bevallások Megjegyzés rovatának kitöltése a bővítménnyel történő mentés és az aktuális verzió dátumával, ami jelenleg a 2065M bővítményre: KZG.2021.01.06. Kibocsátás oka: a NAV online listák szerkezetének 2021 évi változása. A frissítés díjmentes. 2165M (előleg/végszámla) bővítmény verziószáma: KZG.2021.04.12. Korábbi vevőknek egyedi ajánlat készül. Minimális Excel verzió: 2007 tesztelve, de előfordulhat, hogy régebbi Office programokkal is működik

Mielőtt hozzáfogna

Használatához a megfelelő, legalább 2007-es verziójú, makrókat futtatni képes MS Excel program szükséges. Az Excel Starter például a bővítményt meg sem engedi nyitni, az OpenOffice pedig megnyitja ugyan, de nem képes futtatni a VBA makrókat. Működőképes ingyenes demo verzió nincs, és nem is lesz, azonban díjmentesen tesztelheti, hogy az Ön számítógépén használható-e az itt ismertetett szoftver. Töltse le a mellékelt 2065M_teszt nevű tömörített állományt, csomagolja ki, és nyissa meg a bővítményt. Az Excel adatvédelmi központjában az "Összes makró letiltása értesítés nélkül" beállítással, illetve egy, a makrók engedélyezésére vonatkozó kérdésre adott nemleges válaszra semmi, igenre, vagy alacsonyabb biztonsági szinteken pedig egy üdvözlő szöveg, és erre a weblapra mutató internet-hivatkozás jelenik meg. A legújabb Office verziókkal a makrók engedélyezése nem egyszerű. Probléma esetén konzultáljon rendszergazdájával. A sikeres teszt érdekében a csomagban lévő, azonos nevű XLA típusú állományt helyi lemezen kell elhelyezni. A Windows biztonsági beállításai miatt hálózati meghajtóról VBA programokat általában nem lehet elindítani. Ha a kicsomagolt bővítmény Excellel történő megnyitása után egy üres képernyő jelenik meg, a mappák közti tallózással keresse meg, majd kattintson a nevére a jobb oldali egérgombbal, és válassza a Tulajdonságok menüpontot. A felugró ablakban kattintson a Tiltás feloldása felirat melletti kockára, illetve régebbi Windows verziók esetén ezen felirattal rendelkező szürke gombra.

Rövid ismertető

Aki töltött már ki ÁNYK űrlapot, tudja, hogy az adatbevitel nem minden esetben kényelmes, az adóbevallások elektronikus beadása azonban épp ezek használatát teszi kötelezővé. Valószínűleg már többen ismerik az importálás fogalmát, és lehet, hogy könyvelő programjaik készítenek is olyan import állományokat, amelyek egy adott bevallás automatikus kitöltését valósítják meg. Probléma akkor adódik, ha ezt módosítani kell(ene). Az itt ajánlott VBA szoftver ezért nem az importálás elvén működik, hanem képes a korábban kitöltött adóbevallásokat a mentés könyvtárból direkt módon beolvasni, azok adatait Excel táblázatba betölteni és onnan az ÁNYK-ba visszaírni. Importálás egyáltalán nincsen. A visszaírás ugyanabba az állományba történik, amelyből beolvasták azt Excelbe, tehát ez nem importálás, hanem az eredeti ÁNYK Mentés, illetve Mentés másként menüpontjainak választásához hasonló folyamat. Ezért nem a Szerviz/Egyedi importálás, hanem a szokásos, Adatok/Megnyitás menüpontból érhető el a végeredmény. Nyilvánvalóan itt előbb rendelkezni kell egy olyan, mentett adóbevallás nyomtatvánnyal, amelyben már ki van töltve a cég neve, adószáma, és a bevallási időszak. Ez lehet egy importálással létrehozott nyomtatvány is. A bevallás adatainak az itt ajánlott bővítménnyel történő beolvasása egy olyan kinyomtatható, minden más szoftvertől függetlenül használható Excel táblázat, amelyben a fenti, letölthető demo táblázathoz hasonlóan, kinyomtatható formában, fejléccel ellátott sorokban és oszlopokban jelennek meg az adóbevallás lapokra felszabdalt adatai. A sorok feltöltését a manuális adatbevitelen túl külső program által készített listák bemásolásával is el lehet végezni. Itt igen egyszerűen elvégezhető például a teljes sor törlése, vagy a sorcsere, a másolás és a beillesztés, továbbá rendelkezésre áll az Excel intelligens keresője és a szövegcsere, amely funkciókat az ÁNYK programmal egyébként nem is lehetne kivitelezni. Ez a táblázat Excel formátumban is menthető, ez által a kitöltés szakaszolható, és munkatársak között is megoszthatóvá válik. Akár az egész év bevallott forgalmát egy közös táblázatba lehet másolni.

Korrekciós tételek és végszámla

Pici könnyebbség az összesítő jelentés K-02 lapján, hogy a tárgyidőszakot megelőzően figyelembe vett módosító számlákról, amelyeket a számlamódosítási láncok esetén 2020-ban még "K" (nem a tárgyidőszakban elszámolt) típusúként kellett jelölni, 2021-től már nem kell adatot szolgáltatni. A NAV online listák bemásolásakor a negatív összegű számlák KT típusúként a -K lapra kerülnek, az eredetinek E típusúként megjelölt másolatával együtt. Ez a külön lapra bontás az egyéb helyről származó listák esetében nem történik meg, azokat összegre rendezést követően elég egyszerűen át lehet tenni a -K lapra. Jónéhány esetben kiderült, hogy tömegével fordulnak elő olyan negatív összegű számlák, amelyeken az eredeti számla sorszáma nincs megjelölve sem a NAV online adatszolgáltatásban, sem az eredeti számlában. Ezek a negatív számlák valószínűleg visszáru tételek. Korrekciós tételek javítása: ilyenkor összegre kell rendezni a 02 lapot, és a negatív számokat tartalmazó sorokat kivágással átemelni a -K lapra Ezek a -KT tételek. Készíteni kell minden cégre egy E sort is, amit a -K lap ellenőrzése (Ctrl+y, majd 02 gomb) után lehet a 02 lapról az időszak első nagyobb összegű számlájának másolásával elérni. Ezt követően a cég összes negatív számlája erre hivatkozhat eredetiként. Ez formailag jó ugyan, de az igazságtól biztosan távol esik. A teljesen becsületes megoldás, hogy mindegyik negatív számlának vissza kell keresni az eredetijét, bemásolni, és arra hivatkozni. A másolt tételek mehetnek a -K lap aljára, mert átadás előtt, illetve ellenőrzéskor az XLA úgyis átrendezi.

Előleg és végszámla

Ugyan a korábbi 65M-02 lapon is elvileg fel kellett (volna) tüntetni a teljesített ügylet teljes adóalap- és adóösszegét, és az egyidejűleg a fizetett előleg figyelembevételével adódó különbözetet, azonban a NAV online rendszerből letölthető beérkező számlák listájának 2021 előtti verziója erre vonatkozóan semmiféle adatot nem tartalmazott. Mivel a lista adattartalma 2021-től megváltozott, és a 2165M-02 nyomtatványt is kiegészítették a V/KÜL rovattal, ezért lehetőség nyílt az automatikus kitöltésnek az ez irányú kibővítésére. A számlák és az előleg számlák esetében ez az új rovat üresen marad. A végszámláról két soros jelentés készül, egyikben az ügylet teljes adóalapja és adója szerepel, "V" kódérték feltüntetésével, a másikban a különbözet, azaz a végszámlának az előleggel csökkentett, eredeti végösszege "KÜL" jelölés alkalmazásával.

Partnertörzs

Ha van – van, ha nincs – nincs. Az itt ajánlott bővítmény által létrehozott táblázat, a fenti demo táblázatban megtekinthetően a Cég lapján lévő adószámokat kiegészíti a beérkező számlákon lévő, itt még nem szereplőekkel, melyekhez a Nevem Senki megnevezést adja. Ez a lap névsorba rendezés után a hiányzóakkal, de akár a nélkül, az összes adószámmal is a Használat menete blokkban ismertetett módon a NAV nyilvántartásból könnyen kiegészíthető, tehát egy meglévő egyedi nyilvántartásból átvenni kívánt beérkező számla listák esetén a partnertörzzsel egyáltalán nem kell bajlódni.

Előnyök és hátrányok

Alapvető különbség az importálós programokkal szemben, hogy ezzel a módszerrel mindig csak egyetlen változata lesz a bevallásnak, ami széleskörűen módosítható. Az Excel táblázatokban az átadásra kerülő bevallási adatok mellett megjegyzések, feljegyzések, magyarázatok is tárolhatók, ami ugyebár nem mondható el sem az ÁNYK, sem a könyvelő programok által elkészített import állományokról sem. Hátránya, hogy használatához az Excel táblázatkezelő program és az operációs rendszer fájlrendszerének alapvető ismerete szükséges. A benne lévő VBA szoftver kizárólag Microsoft Office környezetben futtatható, tehát másféle táblázatkezelővel történő megnyitása esetén el sem indul. További előnye, hogy az adóbevallásból kinyert több lapos munkafüzet táblázat formájában menthető, aminek következtében a bevallási adatok így széles körben tehetők megismerhetővé. A mentett táblázatok már semmiféle Microsoft specifikus vezérlőt nem tartalmaznak, ezért megnézhetők bármely más táblázatkezelővel is, és könnyedén átalakíthatók másmilyen, például pdf vagy txt adatformátumba. A táblázatok manuálisan, vagy adatexporttal módosíthatók, és adóbevallásként vissza is írhatók. Bármi történik az adatokkal, az eredeti bevallás nem sérül, mivel teljesen más helyen van. A visszaírás előtt adatellenőrzés történik, és hiba esetén még mindig csak Excel hiba lehetséges, ami általában könnyen korrigálható, és biztosan nincs közvetlen hatása az adóbevallásra.

Részletes kezelési útmutató

Elsősorban az adóbevallások beadásának idején hasznos. Előbb töltse ki az áfa-bevallás főbb adatai közül legalább az adószámot, a vállalkozás nevét, valamint a bevallási időszakot, majd mentse a bevallást, és zárja be. Jegyezze meg a mentett enyk fájl teljes elérési útját. Nyissa meg a tárgyévi 2x65M-fordAFA.xla bővítményt úgy, hogy engedélyezi a makrókat.
A bővítmény sikeres megnyitása esetén megjelenik egy rövid útmutató, valamint három szürke gomb. A Beolvasás gombra kattintás (billentyű kódja: Ctrl + o) után válasszon ki egy tetszőleges adóbevallás állományt (ENYK file-t), akár közvetlenül az AbevJava mentesek könyvtárából. A bövítmény szövegfájlként bármely adóbevallás fájl tartalmát megjeleníti, de csak a menügombokon jelzett év 65 típusú bevallását kezdi el feldolgozni. Az áfa bevallás megnyitása esetén létrejönnek egy szerkeszthető táblázatban a 65M-02, 65M-02-K, 65A-07 és 65A-08 lapok Excel táblázatos változatai, valamint a beérkezett számlákról kigyűjtött cégnevek, melyek egy-egy bővíthető, átírható munkafüzetlapra kerülnek. A bevallás többi, jelen bővítménnyel nem módosítható rovatai ömlesztve, a 2x65 nevű, zárolt lapra kerülnek. A 07 és 08 lapokon új tételsor felvitelekor elég a terméknevek első egy-két betűjét beírni. A VTSZ akár üresen is maradhat, de ha kitöltik, akkor az elsődlegességet élvez a terméknévvel szemben, így a NAV által előírtaknál részletesebb nevek és termékszámok is használhatók. A beérkező számlák adatai a 02 nevű lapon, lista formában fognak megjelenni. Ha a sorokat forint pontossággal töltik fel, az ezres kerekítés az adatok ellenőrzése során, de legkésőbb adóbevallásba mentés előtt automatikusan megtörténik. Az Excel táblázatokban a kézi adatbevitel eleve hatékonyabb, mint egy ÁNYK nyomtatvány kitöltése, és még ráadásul a feltöltés történhet saját ügyviteli rendszerből származó táblázatok bemásolásával is. 2020 júliusától a NAV online számlázó rendszeréből Excel táblázatokban lehet letölteni a kimenő és beérkező számlákat, amelyekből a szükséges adatokat a Mellékletek automatikus kitöltése gombra kattintással indítható funkcó automatikusan átemeli a megfelelő be/ki fordított áfa, és belföldi összesítő jelentés munkafüzetlapokra. Ez utóbbi esetében a korrekciós tételek külön lapra kerülnek, valamint a 2021-től bevezetett bürokratikus bővítés miatt az előlegszámlák utáni "KÜL" jelű különbözetek elszámolása esetén "V" jelű végszámlák is születnek. Billentyű kód: Ctrl + t.
A Kiírás gombra kattintás után egy párbeszédpanelen lehet az ÁNYK formátumba mentést elindítani. Ezen a panelen találhatók a munkafüzet lapjainak elérését biztosító gombok is, amelyekre kattintással a hivatkozott lapokra megtörténik az egyébként csak a mentés előtt végrehajtandó ellenőrzés. Hibás adatokat tartalmazó munkafüzetek bevallásként nem menthetők. Az adóbevallást eredeti formátumára visszaírva, az ÁNYK programmal történő ismételt megnyitás után a szokásos módon folytatható a kitöltés, illetve a beadás. Felülírni csak az eredetileg beolvasott bevallást engedi. Minden adószámra, cégnévre, dátumra, és termékre ellenőrzés és automatikus javítás történik. Az eredeti VTSZ-eket és a termékneveket benne hagyja a táblázatban, de a 07/08 lapokra csak a NAV által kiemelteket teszi bele. A "Cég" lapon fel nem sorolt adószámokhoz tartozó cégneveket a beérkező számlák M-02 lapjain fiktív névvel helyettesíti. Kiírni kizárólag a hibátlan állományokat engedi. Az "Elküldött" bevallásokra figyel, azokat nem írja felül. Billentyű kód: Ctrl + y

Duplikációk

Akár átfedő időintervallumokkal való letöltés a NAV online rendszerből, akár a mellékletek automatikus kitöltésének véletlen megismétlése, vagy cellák másolása könnyen eredményezheti ugyanabban az Excel táblában azonos számlaadatok többszöröződését. Ennek a problémának a kiküszöbölésére a 2007, és az újabb kiadású Excel tartalmaz egy beépített funkciót az Adatok szalagcím Adateszközök blokkjában, az Ismétlődések eltávolítása menüpont formájában. Használatához előbb az összes oszlopot ki kell jelölni, majd a felugró ablakban nyugtázni kell a választást. A sorokat nem kell rendezni. Ennek a funkciónak a használata a Cég lapon felesleges, az xml kódot tartalmazó lapon pedig nem ajánlott, mert hibát okoz. Nem szükséges használni abban az esetben, ha vélhetően nem történt duplikáció, tehát a letöltött NAV online Excel táblázatok között nincsen egymást átfedő számla kitöltési dátum időszak. Hibát okozhat például egy adott hónap 1-15, majd 15-31 napjai forgalmának lekérdezése, mert ilyenkor a 15 az mindkét listában benne lenne. Ugyanez helyesen: 1-15, és 16-31. Duplikált számla sorszámok esetén az ÁNYK egyébként is hibát jelez, tehát elegendő csak ilyen esetben, az adóbevallás ismételt Excelbe olvasása után az ismétlődéseket eltávolítani.

Megjegyzések

Ezzel, az itt ismertetett módszerrel bármilyen számítógépes lista közvetlenül beadhatóvá alakítható. Ez a bővítmény alkalmas a 65. számú áfa bevallások 07/08 mellékleteinek, és 65M lapjainak Excel táblában, pusztán adategyeztetési célból történő megjelenítésére is. A funkciók gyors-billentyű kódjai (Ctrl + o/t/y) több munkafüzet egyidejű megnyitása esetén bármelyik megjelenítésekor működnek, nem kell mindig a menügombokat tartalmazó bővítményre átváltani. Amennyiben később is szüksége lenne az eredeti táblázatra, szíveskedjen annak még a Kiírás előtt Excel formátumban történő mentéséről gondoskodni.

Használat menete

  • ÁFA bevallás létrehozás manuálisan, vagy importálással
  • Excel táblába olvasás, esetleges mentés xls formátumban
    • 02/-K, 07 és 08 lapok áttekintése, javítása
    • Automatikus kitöltés a NAV online listákból
    • Egyéb táblázatok bemásolása
  • Visszaírás – akár többször is – adóbevallásként, esetleges újrakezdés az Excelbe olvasással.
A számlázási adatokat az Adóhivatal honlapján rövid időn belül jelenteni kell, a számítógéppel kiállított számlákat pedig azonnal. Az adatok letölthetők.
Az áfa alanyok csoportos lekérdezésének segítségével a beérkező számlákon hiányosan szereplő adószámok gyorsan javíthatók.
Legfontosabb, hogy nincs kötött sorrend. Az alapadatok felvitelét azért kell az ÁNYK-val kezdeni, mert az adószám, a vállalkozás neve, és a bevallási időszak határozza meg a bevallás fájl nevét. Miután van bevallás fájl, onnantól kezdve az másik programmal is olvasható. Az itt ajánlott megoldás úgy működik, hogy az adóbevallás tartalma átkerül egy Excel táblázatba, és minden módosítás abban történik meg, miközben az eredeti bevallás érintetlenül marad egészen addig, amíg a táblázatot adóbevallásként nem mentik. A nyomtatvány azonosításához szükséges kódok egy különálló védett lapon láthatóak ugyan, de módosításuk nem ajánlott. A 2x65 nevű lap védelme jelszó nélkül feloldható, és a nyers XML kód átírható. Ha ilyen módosításra van szükség, azt lehetőleg szakember végezze, vagy töltse fel erre a lapra a Verziószám blokkban, vevők részére elérhető panelon keresztül. A fordított és a visszaigényelhető ÁFA részletező lapok hagyományos, áttekinthető munkafüzetlapokra kerülnek. A NAV online adatok átvételéhez az onnan letöltött számla listákat, egyszerre akár többet is, meg kell nyitni, és el kell indítani a Mellékletek automatikus kitöltése funkciót. A hibák a bevallás táblázatban adatbeírással lesznek jelölve, míg a lista fájlokban a feltételes formázás módszerével. Az átvett adatokhoz bármit hozzá lehet írni, és ugyancsak bármi törölhető is belőle. Figyelem: Adót visszaigényelni csak az ÁFA törvénynek eleget tevő bizonylatok alapján lehet, ezért a NAV-tól átemelt tételeket egyeztetni kell a könyveléssel. Az esetlegesen hiányzó rovatok az eredeti számlák alapján javítandók. Ha másik táblázatból kell adat blokkokat átmásolni, akkor ügyelni kell arra, hogy az irányított beillesztés módszerét alkalmazzák, mivel így csak az adatok kerülnek át, és nem az esetleges képletek és cellahivatkozások. Sajnálatos módon a NAV-tól származó listákban sok helyütt csak a 8-jegyű adószámok vannak, holott a fordított adózás jelentésekben szerepeltetni kell az áfa- és megyekódokat is. Az ilyen adószámokat a NAV oldalán lévő, áfa alanyok csoportos lekérdezésével könnyen lehet korrigálni. A hiányos adószámokat tartalmazó oszlopot át kell másolni a Notepad szövegszerkesztőbe, majd txt fájlként kell menteni, és fel kell tölteni a fenti hivatkozáson elérhető oldalra. Ugyanaz az adószám többször is szerepelhet benne. A letölthető txt fájlt csv típusúként kell menteni, így megnyitható lesz Excellel, ahol a nevek és a jó adószámok külön oszlopban, ugyanolyan sorrendben lesznek, mint ahogyan feltöltötték. A bevallást tartalmazó táblázatokat a kiírás funkció indításakor megjelenő panelről lehet laponként külön ellenőriztetni. Az ÁNYK-ba mentés előtt az összes lap ellenőrzése automatikusan megtörténik, ami hiba esetén az ÁNYK-ba írást megakasztja.
Saját fejlesztésű szoftverek

Privát Beszámoló Közzététel

Mérleg-, és személyes adatokkal előre kitöltött OBR és 2029 feladást készít. A kiegészítő melléklet, és az eredményfelosztási határozat PDF-be alakítása és az OBR űrlaphoz csatolása automatikus.

Online Főkönyvi kivonat

Több, mint hetvenféle könyvelő program beépített könyvvizsgálói adatexport funkciójával létrehozható, könyvelési tételeket tartalmazó Audit XML export fájlok megjelenítésére szolgáló webapplikáció.

Adatvédelmi tájékoztató

2018 májusában hoztak egy, az Unió honlapján teljes terjedelmében elérhető, ezért itt nem részletezett, egyébként kötelező adatvédelmi rendeletet, melynek megfelelősége biztosított. Az xc.hu tartomány védett helyen üzemel, melyhez illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A szoftver letöltéséhez személyes adatokat kell megadni. Az adatkezelés elsőbbséget élvez a honlapot látogató magánszemélyek jogaival szemben, mivel az szerzői és egyéb jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.