ÁFA bevallás szerkesztő Excel bővítmény

Bevallás-tervezet (eÁfa)

Az adóhatóság október elsején végre összekapcsolta az Online kassza- és számlarendszereket. (OPG/OSA) Ezzel már csaknem minden bizonylat szerepel a nyilvántartásban. A bővített adatállomány a NAV Online oldalról letölthető Excel listákban is szerepel, így az OPG egyszerűsített számláinak adatait sem kell többé kézzel rögzíteni. Az itt ajánlott, saját fejlesztésű Excel alapú szoftverrel az ÁFA-bevallások M-lapjai egyetlen, táblázatba foglalt listaként válnak módosíthatóvá. Itt és most letöltheti a demo táblázatot, és meg is rendelheti a bővítményt.

Beérkező számlák

A belföldi összesítő jelentés az ÁFA bevallás M-02 jelű lapjainak kitöltését jelenti. Az összes beérkező számla sorszámát, dátumát, adóalapját, és áfa tartalmát tételesen, ezres kerekítéssel kell beírni, partnerenként külön lapokon összesítve. Ezen kívül még tételes bejelentési kötelezettség áll fenn néhány, fordított adózás hatálya alá eső termék értékesítése és beszerzése esetében. A nyilatkozaton a kötelezően kitöltendő adatok a vevő (07), illetve az eladó (08) adószáma, teljesítés napja, VTSZ, mennyiség kilogramban, érték ezer forintban.

Központi áfa-kiajánlás meg nem lesz. 613/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet.: 4.§ A veszélyhelyzet ideje alatt az Áfa tv. 184.§ (2)-(10) bekezdése és 346. §-a (mikortól, ha-ha-ha) nem alkalmazandó. Áfa tv. 184.§ (3)... bla-bla-bla ... bevallástervezet ....

Összefoglaló

Az itt ajánlott, saját fejlesztésű 2165M-fordAFA.xla VBA szoftverrel a 65. számú ÁNYK nyomtatványok 07, 08, M-02, és M-02-K lapjai egybefüggően, módosítható, kinyomtatható Excel táblázatként nyithatók meg, és ezek a speciális Excel táblázatok adóbevallásként vissza is írhatók. A szoftver a NAV online beérkező és kimenő számlák automatikus átvételével, illetve a különféle könyvelő programokból bemásolt listákból készíti el az áfa bevallás mellékleteit. NEM IMPORTÁLÁS, hanem közvetlen adatbeolvasás, ezáltal egymás után többször is elvégezhető ugyanannak a bevallásnak Excel táblázatban történő módosítása. Az ingyen letölthető demo táblázatból működése megismerhető. A demo táblázatba írt adatok a licenszelt verzióval is használhatók lesznek.
👤+ Szoftver megrendelésre váltás
A 2165M_fordAFA bővítményt tömörítve lehet letölteni, melyet a használatba vétel céljából ki kell bontani.
A díjfizetést követően kapott email szövegéből másolja be a letöltéshez szükséges jelszót.
Azonosító:  
Jelszó:     
Melyik év:    2020 2021
Mentés:     

Verziószám

Belföldi összesítő jelentés kitöltő ÁFA bevallás kitöltő szoftver

2020. október elején több apró módosítás mellett be lett vezetve az ÁNYK bevallások Megjegyzés rovatának kitöltése a bővítménnyel történő mentés és az aktuális verzió dátumával, ami jelenleg a 2065M bővítményre: KZG.2021.01.06. Kibocsátás oka: a NAV online listák szerkezetének 2021 évi változása. 2165M (előleg/végszámla) bővítmény verziószáma: KZG.2021.11.24. NAV online számla (11.04.) frissítés pénztárgép adatokkal egészítette ki a letölthető Excel listákat. A november 8. verzió javítása. Minimális Excel verzió: 2007 tesztelve, de előfordulhat, hogy régebbi Office programokkal is működik. A tárgyéven belüli szoftver frissítés díjmentes. Az évenkénti új nyomtatvány kibocsátása után a korábbi vevők részére egyedi árajánlat készül.

Mielőtt hozzáfogna

Használatához a megfelelő, legalább 2007-es verziójú, makrókat futtatni képes MS Excel program szükséges. Az Excel Starter például a bővítményt meg sem engedi nyitni, az OpenOffice pedig megnyitja ugyan, de nem képes futtatni a VBA makrókat. Működőképes ingyenes demo verzió nincs, és nem is lesz, azonban díjmentesen tesztelheti, hogy az Ön számítógépén használható-e az itt ismertetett szoftver. Töltse le a mellékelt 2065M_teszt nevű tömörített állományt, csomagolja ki, és nyissa meg a bővítményt. Az Excel adatvédelmi központjában az "Összes makró letiltása értesítés nélkül" beállítással, illetve egy, a makrók engedélyezésére vonatkozó kérdésre adott nemleges válaszra semmi, igenre, vagy alacsonyabb biztonsági szinteken pedig egy üdvözlő szöveg, és erre a weblapra mutató internet-hivatkozás jelenik meg. A legújabb Office verziókkal a makrók engedélyezése nem egyszerű. Probléma esetén konzultáljon rendszergazdájával. A sikeres teszt – és a későbbi, üzemszerű használat – érdekében a csomagban lévő, azonos nevű XLA típusú állományt helyi lemezen kell elhelyezni. A Windows biztonsági beállításai miatt hálózati meghajtóról VBA programokat általában nem lehet elindítani. Ha a kicsomagolt bővítmény Excellel történő megnyitása után egy üres képernyő jelenik meg, azt jelenti, hogy a szoftver nem indult el. A mappák közti tallózással keresse meg, majd kattintson a nevére a jobb oldali egérgombbal, és válassza a Tulajdonságok menüpontot. A felugró ablakban kattintson a Tiltás feloldása felirat melletti kockára, illetve régebbi Windows verziók esetén ezen felirattal rendelkező szürke gombra. Ha a tiltást nem tudja feloldani, próbálja meg az Adatvédelmi központ Megbízható helyek menüjében felvenni azt a helyet, ahová a bővítményt kicsomagolta, vagy tegye át az egyik, már korábban megbízhatónak jelölt mappába. Ha nem sikerül, ingyenes telefonos visszahívást.

Rövid ismertető

Aki töltött már ki ÁNYK űrlapot, tudja, hogy az adatbevitel nem minden esetben kényelmes, az adóbevallások elektronikus beadása azonban épp ezek használatát teszi kötelezővé. Valószínűleg már többen ismerik az importálás fogalmát, és lehet, hogy könyvelő programjaik készítenek is olyan import állományokat, amelyek egy adott bevallás automatikus kitöltését valósítják meg. Probléma akkor adódik, ha ezt módosítani kell(ene). Az itt ajánlott VBA szoftver ezért nem az importálás elvén működik, hanem képes a korábban kitöltött adóbevallásokat a mentés könyvtárból direkt módon beolvasni, azok adatait Excel táblázatba betölteni és onnan az ÁNYK-ba visszaírni. Importálás egyáltalán nincsen. A visszaírás ugyanabba az állományba történik, amelyből beolvasták azt Excelbe, tehát ez nem importálás, hanem az eredeti ÁNYK Mentés, illetve Mentés másként menüpontjainak választásához hasonló folyamat. Ezért nem a Szerviz/Egyedi importálás, hanem a szokásos, Adatok/Megnyitás menüpontból érhető el a végeredmény. Nyilvánvalóan itt előbb rendelkezni kell egy olyan, mentett adóbevallás nyomtatvánnyal, amelyben már ki van töltve a cég neve, adószáma, és a bevallási időszak. Ez lehet egy importálással létrehozott nyomtatvány is. A bevallás adatainak az itt ajánlott bővítménnyel történő beolvasása egy olyan kinyomtatható, minden más szoftvertől függetlenül használható Excel táblázat, amelyben a fenti, letölthető demo táblázathoz hasonlóan, kinyomtatható formában, fejléccel ellátott sorokban és oszlopokban jelennek meg az áfa bevallás M lapokra felszabdalt adatai. A sorok feltöltését a manuális adatbevitelen túl külső program által készített listák bemásolásával is el lehet végezni. Itt igen egyszerűen elvégezhető például a teljes sor törlése, vagy a sorcsere, a másolás és a beillesztés, továbbá rendelkezésre áll az Excel intelligens keresője és a szövegcsere, amely funkciókat az ÁNYK programmal egyébként nem is lehetne kivitelezni. Ez a táblázat Excel formátumban is menthető, ez által a kitöltés szakaszolható, és munkatársak között is megoszthatóvá válik. Akár az egész év bevallott forgalmát egy közös táblázatba lehet másolni. Megjegyzés: jelen blokk jobb felső sarkában az első, 2065 verziójú szoftver képernyőkivágásai láthatóak.
Részletek

Használat menete

  • ÁFA bevallás létrehozás manuálisan, vagy importálással
  • Excel táblába olvasás, esetleges mentés xls formátumban
    • 02/-K, 07 és 08 lapok áttekintése, javítása
    • Automatikus kitöltés a NAV online listákból
    • Egyéb táblázatok bemásolása
  • Visszaírás – akár többször is – adóbevallásként, esetleges újrakezdés az Excelbe olvasással.
A számlázási adatokat az Adóhivatal honlapján rövid időn belül jelenteni kell, a számítógéppel kiállított számlákat pedig azonnal. Az adatok letölthetők.
Az áfa alanyok csoportos lekérdezésének segítségével a beérkező számlákon hiányosan szereplő adószámok gyorsan javíthatók.
Legfontosabb, hogy nincs kötött sorrend. Az alapadatok felvitelét azért kell az ÁNYK-val kezdeni, mert az adószám, a vállalkozás neve, és a bevallási időszak határozza meg a bevallás fájl nevét. Miután van bevallás fájl, onnantól kezdve az másik programmal is olvasható. Az itt ajánlott megoldás úgy működik, hogy az adóbevallás tartalma átkerül egy Excel táblázatba, és minden módosítás abban történik meg, miközben az eredeti bevallás érintetlenül marad egészen addig, amíg a táblázatot adóbevallásként nem mentik. A nyomtatvány azonosításához szükséges kódok egy különálló védett lapon láthatóak ugyan, de módosításuk nem ajánlott. A 2x65 nevű lap védelme jelszó nélkül feloldható, és a nyers XML kód átírható. Ha ilyen módosításra van szükség, azt lehetőleg szakember végezze, vagy töltse fel erre a lapra a Verziószám blokkban, vevők részére elérhető panelon keresztül. A fordított és a visszaigényelhető ÁFA részletező lapok hagyományos, áttekinthető munkafüzetlapokra kerülnek. A NAV online adatok átvételéhez az onnan letöltött számla listákat, egyszerre akár többet is, meg kell nyitni, és el kell indítani a Mellékletek automatikus kitöltése funkciót. A hibák a bevallás táblázatban adatbeírással lesznek jelölve, míg a lista fájlokban a feltételes formázás módszerével. Az átvett adatokhoz bármit hozzá lehet írni, és ugyancsak bármi törölhető is belőle. Figyelem: Adót visszaigényelni csak az ÁFA törvénynek eleget tevő bizonylatok alapján lehet, ezért a NAV-tól átemelt tételeket egyeztetni kell a könyveléssel. Az esetlegesen hiányzó rovatok az eredeti számlák alapján javítandók. Ha másik táblázatból kell adat blokkokat átmásolni, akkor ügyelni kell arra, hogy az irányított beillesztés módszerét alkalmazzák, mivel így csak az adatok kerülnek át, és nem az esetleges képletek és cellahivatkozások. Sajnálatos módon a NAV-tól származó listákban sok helyütt csak a 8-jegyű adószámok vannak, holott a fordított adózás jelentésekben szerepeltetni kell az áfa- és megyekódokat is. Az ilyen adószámokat a NAV oldalán lévő, áfa alanyok csoportos lekérdezésével könnyen lehet korrigálni. A hiányos adószámokat tartalmazó oszlopot át kell másolni a Notepad szövegszerkesztőbe, majd txt fájlként kell menteni, és fel kell tölteni a fenti hivatkozáson elérhető oldalra. Ugyanaz az adószám többször is szerepelhet benne. A letölthető txt fájlt csv típusúként kell menteni, így megnyitható lesz Excellel, ahol a nevek és a jó adószámok külön oszlopban, ugyanolyan sorrendben lesznek, mint ahogyan feltöltötték. A bevallást tartalmazó táblázatokat a kiírás funkció indításakor megjelenő panelről lehet laponként külön ellenőriztetni. Az ÁNYK-ba mentés előtt az összes lap ellenőrzése automatikusan megtörténik, ami hiba esetén az ÁNYK-ba írást megakasztja.
Saját fejlesztésű szoftverek

Privát Beszámoló Közzététel

Mérleg-, és személyes adatokkal előre kitöltött OBR és 2029 feladást készít. Kiegészítő melléklet és eredményfelosztási határozat PDF-be alakítása, és OBR űrlaphoz csatolása. Automatikus kitöltés OBR, TAO bevallás, főkönyvi kivonat, vagy Audit.xml alapján.

KAÜ süti törlő

A kormányzati portálon többnyire csak egy ember ügyeit lehet intézni, mert hibás a kijelentkezés. Amíg ki nem javítják, addig hasznos ez, az újabb belépést lehetővé tevő böngésző kiegészítő. Webáruházak elérhetősége a honlapon.

Adatvédelmi tájékoztató

2018 májusában hoztak egy, az Unió honlapján teljes terjedelmében elérhető, ezért itt nem részletezett, egyébként kötelező adatvédelmi rendeletet, melynek megfelelősége biztosított. Az xc.hu tartomány védett helyen üzemel, melyhez illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A szoftver letöltéséhez személyes adatokat kell megadni. Az adatkezelés elsőbbséget élvez a honlapot látogató magánszemélyek jogaival szemben, mivel az szerzői és egyéb jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Ez a szoftver lehetővé teszi az ÁFA bevallásokat Excel táblázatként megnyitni, és ezeket ÁFA bevallásként menteni. Letöltheti a demo táblázatot, és kipróbálhatja saját számítógépének a VBA szoftver használatára való alkalmasságát. Az alapvető működéséről itt olvashat, a részletes kezelési útmutató pedig külön oldalon érhető el. Telefonos visszahívást kérhet, és hamarosan meg is rendelheti.
Demo táblázat
Bővítmény teszt
Kezelési útmutató